Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į Šaltuką!

Šios taisyklės ir sąlygos nustato Stasio Mackelio įmonės „Šaltukas” interneto svetainės, esančios adresu saltukas.lt, naudojimo taisykles ir taisykles.

Jei lankotės šioje svetainėje, manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Toliau nesinaudokite „Šaltuku”, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms Sąlygoms ir nuostatoms, privatumo pareiškimui, pranešimui apie atsakomybės atsisakymą ir visoms Sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas”, „Jūs” ir „Jūsų” reiškia Jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė”, „Mes”, „Mes”, „Mūsų” ir „Mus” reiškia mūsų Bendrovę. „Šalis”, „Šalys” arba „Mes” reiškia Klientą ir mus. Visos sąvokos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, būtiną mūsų pagalbos Klientui procesui pradėti tinkamiausiu būdu, siekiant aiškaus tikslo – patenkinti Kliento poreikius, susijusius su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, vadovaujantis Nyderlanduose galiojančiais įstatymais ir atsižvelgiant į juos. Bet koks pirmiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitos, daugiskaitos, didžiosios raidės ir (arba) jis (ji) arba jie yra laikomi pakeičiamais ir todėl reiškia tą patį.

Slapukai

Naudojame slapukus. Prisijungdami prie „Šaltuko” sutikote naudoti slapukus pagal Stasio Mackelio įmonės „Šaltukas” privatumo politiką.

Daugumoje interaktyviųjų svetainių naudojami slapukai, kad galėtume gauti naudotojo duomenis kiekvieno apsilankymo metu. Mūsų svetainėje slapukai naudojami tam tikrų sričių funkcijoms įgalinti, kad mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms būtų paprasčiau. Kai kurie mūsų partneriai ir (arba) reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, Stasio Mackelio įmonei „Šaltukas” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą „Šaltuko” medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Jūs galite naudotis šia medžiaga iš „Šaltuko” savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Negalima:

 • Perspausdinti medžiagą iš „Šaltukas
 • Parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti Šaltuko medžiagą
 • atgaminti, kopijuoti ar kopijuoti Šaltuko medžiagą
 • Perskirstyti „Šaltukas” turinį

Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Kai kuriose šios svetainės dalyse naudotojams suteikiama galimybė skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. Stasio Mackelio įmonė „Šaltukas” nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi Stasio Mackelos įmonės „Šaltukas”, jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Stasio Mackelos įmonė „Šaltukas” neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje.

Stasio Mackelio įmonė „Šaltukas” pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir šalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Taisykles ir sąlygas.

Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą.
 • Komentarai nebus naudojami prašyti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate Stasio Mackelio įmonei „Šaltukas” neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybinės agentūros;
 • Paieškos varikliai;
 • Naujienų organizacijos;
 • Internetinių žinynų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę taip pat, kaip ir nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines; ir
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti nuorodų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda yra: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) neteisingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ir (arba) paslaugos yra remiamos, patvirtinamos ar joms pritariama; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų prašymus dėl nuorodų:

 • visuotinai žinomus vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinius;
 • dot.com bendruomenės svetainių;
 • asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
 • internetinių katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir
 • švietimo įstaigoms ir prekybos asociacijoms.

Šių organizacijų nuorodų prašymus patvirtinsime, jei taip nuspręsime: (Šaltukas”; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) nauda, kurią mes gausime iš nuorodos matomumo, kompensuoja Stasio Mackelio įmonės „Šaltukas” nebuvimą; ir (d) nuoroda yra susijusi su bendra informacija apie išteklius.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ar paslaugos yra remiami, tvirtinami ar patvirtinami; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti el. paštu Stasio Mackelio įmonei „Šaltukas”. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų Svetainę taip:

 • naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • naudojant vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba
 • Naudojant bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas pagal nuorodos pateikėjo svetainės turinio kontekstą ir formatą.

Stasio Mackelio įmonės „Šaltukas” logotipo ar kito meno kūrinio neleidžiama naudoti nuorodoms, jei nesudaryta prekių ženklo licencijos sutartis.

iRėmeliai

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite kurti rėmelių aplink mūsų Svetaines, kurie kaip nors pakeistų mūsų Svetainės vaizdinį pateikimą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Mes neatsakome už jokį turinį, kuris pateikiamas jūsų Svetainėje. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Jūsų privatumas

Perskaitykite privatumo politiką

Teisių išlyga

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų Svetainę, jei to prašoma. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas ir nuorodų politiką. Nuolat siųsdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų teikimo sąlygų ir nuostatų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų Svetainėje aptiksite nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti ar atsakyti jums tiesiogiai.

Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliks prieinama arba kad joje pateikta medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes atmetame visus pareiškimus, garantijas ir sąlygas, susijusias su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata:

 • apriboti ar panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;
 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą klaidinimą;
 • apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 • netaikyti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) taikomi visiems įsipareigojimams, atsirandantiems pagal atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius pagal sutartį, deliktinę atsakomybę ir dėl įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už jokius bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

 

PASTABA!

Užsakant reikiamą detalę užsakovui savarankiškai pačiam, jam pasirinkus ir nurodžius norimos detalės kodus ar bet kokius kitus požymius, mūsų įmonė tokiais atvejais negarantuoja ir neatsako ar tikrai ta savarankiškai užsakovo užsakyta ir pasirinkta detalė tiks jo buitiniam prietaisui, tap pat ta prekė nebus priimama atgal į mūsų įmonės sandėlius ir sumokėti pinigai nebus grąžinami.

Todėl užsakant norimą ir reikiamą buitiniam prietaisui detalę BŪTINA darant užsakymą, atsiųsti to buitinio PRIETAISO (o ne reikiamos detalės) įdentifikavimo kortelės nuotrauką į mūsų el. paštą ir tik po to gavus mūsų patvirtinimą jog užsakovui norima gauti detalė tikrai tiks jo turimam prietaisui-  užsakyti ją, tais atvejais mūsų įmonė garantuos už užsakytos detalės tinkamumą ir bet kokius iškilusius neaiškumus ar nesklandumus aiškinsimės su tiekėjais.

Dėl prekės užsakymo atsiuntimo į namus, užpildykite tuščius laukelius.

Nesandėliuojamos, pagal specialius klientų užsakymus patiektos prekės yra negrąžinamos.

Pastaba: šaldymo įrangos kompresoriams, visiems kaitinimo elementams, termoreguliatoriams ir visoms kitoms elektros prekėms garantija  NESUTEIKIAMA.

 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Būsite pirmieji informuoti apie naujausias buitinės technikos tendencijas ir gausite išskirtinių mūsų pasiūlymų.

Bus naudojamas pagal mūsų privatumo politiką.